Hé scooter, er gaat wat veranderen!

Vanaf 2018 veranderen de regels voor brom- en snorfietsen in Amsterdam. Er komt een milieuzone die moet zorgen voor schone lucht voor alle Amsterdammers. En de snorfiets moet waarschijnlijk op de rijbaan, met helmplicht. Twee noodzakelijke maatregelen om Amsterdam veiliger, gezonder en schoner te maken.

1. Er komt een milieuzone die moet zorgen voor schone lucht voor alle Amsterdammers

2. De snorfiets moet waarschijnlijk op de rijbaan, met helmplicht

1. Milieuzone brom- en snorfietsen

Waarom?

Om de luchtkwaliteit voor alle Amsterdammers en bezoekers te verbeteren, worden vervuilende voertuigen zoveel mogelijk geweerd door middel van milieuzones. Per 1 januari 2018 komt hier de milieuzone voor brom- en snorfietsen bij.

Wat betekent dit voor jou?

De milieuzone geldt voor zowel brom- als snorfietsen, met 4-takt- en 2-taktmotoren. Staat je brom- of snorfiets bij het RDW geregistreerd met een Datum Eerste Toelating (DET) van 2010 en ouder, dan mag je scooter de milieuzone niet in. Voor sommige brom- of snorfietsen kan een jaarontheffing worden aangevraagd.

Vul de kentekenchecker op deze pagina in om te kijken of je scooter in aanmerking komt voor een ontheffing.

Waar?

De milieuzone brom- en snorfietsen geldt in de hele bebouwde kom. De dorpen in landelijk Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp) vallen niet binnen de zone. Bekijk de kaart van de milieuzone brom- en snorfietsen vanaf 1 januari 2018 (klik op de afbeelding voor een interactieve kaart).

Amsterdam

Wanneer?

De milieuzone voor brom- en snorfietsen geldt vanaf 1 januari 2018.

Ontheffing en subsidie

Kijk of je in aanmerking komt voor een ontheffing of subsidie

2. Snorfiets naar de rijbaan, mét helm

Waarom?

Het aantal snorfietsers onder de ernstige verkeersgewonden is zeer hoog. Door de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen (mét helm) kunnen er jaarlijks 260 verkeersslachtoffers minder vallen. Daarnaast neemt de hinder op het fietspad af.

Wat betekent dit voor jou?

Snorfietsen worden waarschijnlijk in 2018 verplaatst van het vrijliggende fietspad naar de rijbaan, binnen de ring A10. Dan geldt ook een helmplicht, net als nu voor de bromfiets. De verplaatsing van snorfietsen naar de rijbaan geldt voor alle snorfietsen, dus alle scooters met een blauwe kentekenplaat.

Waar?

Op de meeste plekken binnen de ring A10 zullen snorfietsen in plaats van op vrijliggende fietspaden op de rijbaan rijden. Bekijk de kaart snorfiets naar de rijbaan.

Bekijk HIER de interactieve kaart.

Wanneer?

Wanneer de snorfiets naar de rijbaan moet, is nog afhankelijk van landelijke regelgeving. Na vaststelling hiervan zal de gemeente deze maatregel zo snel mogelijk invoeren in Amsterdam. Dit is op z’n vroegst maart 2018.

Helmplicht

Het aantal snorfietsers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal snorfietsongevallen is groot. Doordat snorfietsers onbeschermd (zonder helm) deelnemen aan het verkeer, hebben de ongevallen voor hen vaak ernstige gevolgen. Daarom moeten snorfietsers, net als bromfietsers, een helm dragen op de rijbaan.